• 18 SRP 15

    Vítejte

    V roce 1869 s tímto mottem vydali městečtí první podnět ke vzniku nemocnice. Založili finanční fond, ve kterém se mezi léty 1869 a 1894 sešlo 40 000 zlatých z darů občanů. Nemocnice pak byla postavena v roce 1896 a právo veřejnosti získala v roce 1898. Od tohoto data slouží dodnes. V roce 1928 byla původní budova nemocnice rozšířena o pavilon chirurgický a gynekologicko-porodnický.