• 02 ŘÍJ 15

    Otevření mateřské školy

    Dne 25. 8. 2015 proběhlo slavnostní otevření mateřské školy při Městské nemocnici Městec Králové a. s. Otevření se zúčastnili rodiče přihlášených dětí, členové zastupitelstva Města Městec Králové, veřejnost, zaměstnanci nemocnice a zástupce ROP Střední Čechy a Krajského úřadu Středočeského kraje. Na fotografie z akce se můžete podívat v následující fotogalerii.

    • 18 SRP 15

    Vítejte

    V roce 1869 s tímto mottem vydali městečtí první podnět ke vzniku nemocnice. Založili finanční fond, ve kterém se mezi léty 1869 a 1894 sešlo 40 000 zlatých z darů občanů. Nemocnice pak byla postavena v roce 1896 a právo veřejnosti získala v roce 1898. Od tohoto data slouží dodnes. V roce 1928 byla původní budova nemocnice rozšířena o pavilon chirurgický a gynekologicko-porodnický.