Personální obsazeníInformace o jednodenní chirurgické péči

S platností od 1. 9. 2016 má chirurgická ambulance a chirurgické oddělení změněnou ordinační dobu.

Ordinační doba je od pondělí 7.00 hodin nepřetržitě do pátku 14.00 hodin. Poté je chirurgická ambulance i oddělení uzavřené. 

Děkujeme za pochopení.


 

Chirurgické oddělení MNMK a. s. od začátku roku 2016 přechází u zdravotní pojišťovny VZP a ZPMV ČR k systému poskytování tzv. jednodenní lůžkové péče.

V režimu jednodenní chirurgické péče můžeme operovat pacienty s předem stanovenou diagnózou a typem operačního řešení. Jedná se o plánované operace, jejichž přehled je součástí tohoto sdělení.

Výhodou režimu jednodenní chirurgické péče je především včasné řešení potíží dle časových požadavků pacienta.

Rychlým přijetím na lůžko a rychlým řešením potíží je minimalizován předoperační stres.

Krátký pobyt v nemocnici pouze na dobu nezbytně nutnou umožní pacientům trávit pooperační rekonvalescenci v domácím prostředí.

Rychlé řešení potíží vede ke zkrácení pracovní neschopnosti a k rychlému návratu do běžného života.

Nabízíme příjemné prostředí, erudovaný a vlídný personál, velmi kvalitní přístrojové vybavení.

Co nelze v režimu jednodenní chirurgie ošetřit.

Zásadně nelze řešit veškeré akutní stavy, které vyžadují akutní hospitalizaci, eventuálně akutní chirurgický výkon.

Jak funguje ambulance chirurgie.

Chirurgická ambulance funguje v nepřetržitém provozu, je zajištěna erudovaným chirurgem a sestrou.

Jak se k operačnímu výkonu dostat.

 1. Pacient se nechá vyšetřit v chirurgické ambulanci.
 2. Bude-li k výkonu indikován, bude ošetřujícím lékařem poučen, dostane žádanku na předoperační vyšetření a termín výkonu dle časových možností pacienta, obvykle do 14 dnů od vstupního vyšetření.

SEZNAM VÝKONŮ

 • Operace karpálního tunelu
 • Operace hemeroidů
 • Operace v oblasti konečníku – trhliny, píštěle a dermoidní cysty
 • Operace slepého střeva – laparoskopicky i klasicky
 • Operace žlučníku – laparoskopicky i klasicky
 • Operace kýl (tříselná, pupeční) – laparoskopicky i klasicky
 • Diagnostická videolaparoskopie
 • Operace srůstů v dutině břišní
 • Operace kožních a podkožních útvarů
 • Operace křečových žil
 • Uzávěr a úprava stomií na tlustém střevě
 • Vybrané operace šlach na rukách
 • Ošetření rozsáhlých ran v CA
 • Operace mízních uzlin
 • Operace prsů

Základní charakteristika

Chirurgické oddělení tvoří lůžková a ambulantní část.
Ambulance v rámci nepřetržitého provozu provádí veškerá chirurgická vyšetření, ošetření úrazů, objednání k operacím, akutní i plánované příjmy a kontrolní vyšetření.
Na lůžkách je poskytována diagnostická a léčebná péče ve všech základních oborech chirurgické medicíny, včetně konziliárních vyšetření s návazností na obory urologie, gynekologie a ortopedie. Oddělení úzce spolupracuje s oddělením interním a oddělením následné péče.
Na operačním sále se provede cca 1 200 výkonů ročně.

Historie

Chirurgický pavilon byl v městecké nemocnici otevřen již v roce 1928. Péče poskytovaná v tomto oboru odolala mnohým nepříznivým obdobím i politickým tlakům. V roce 1999 byl provoz omezen a v roce 2001 znovu obnoven. Chirurgická ambulance i akutní lůžka mají zásadní význam pro obyvatele široké spádové oblasti.

Prováděné operace

• laparoskopické operace tříselných a břišních kýl, žlučníku a slepého střeva
• cévní výkony (operace varixů, zavádění portů pro chemoterapii)
• zlomeniny krčku stehenní kosti apod.
• klasická břišní chirurgie (operace slepého střeva, kýl, výkony na žaludku a na střevech)
• traumatologické výkony (tržné rány, malé popáleniny, výkony na šlachách)
• výkony plastické chirurgie (operace karpálních tunelů, operace lupavých prstů apod.)
• drobné gynekologické výkony, diagnostická laparoskopie, sterilizace
• urologické endoskopické výkony na prostatě, na močovém měchýři, stažení močových kamínků z močovodu, operace na ledvině

Počet lůžek

Lůžková část chirurgického oddělení čítá 24 lůžek v 2- a 4lůžkových pokojích. Každý pokoj je vybaven TV a chladničkou. K dispozici je rovněž nadstandardní jednolůžkový pokoj, kde mohou pacienti navíc využívat DVD přehrávač a telefon (příplatek: 400,- Kč/den).

Vybavení

Standardní vybavení operačního sálu doplňuje od roku 2011 nový laparoskop.

Návštěvy

Návštěvy na lůžkovém oddělení jsou povoleny denně od 13 do 17 hodin. Mimo stanovený čas je možno navštívit pacienta pouze po konzultaci s lékařem nebo zdravotní sestrou.