Personální obsazení


Základní charakteristika

Oddělení je určeno pacientům, jejichž zdravotní stav zatím nedovoluje pobyt na oddělení následné péče či v léčebnách dlouhodobě nemocných, protože vyžadují náročnou péči – jedná se např. o stavy po havárii, kraniotraumatu, metabolickém postižení mozku, pacienty s neurologickým postižením, s onemocněním CHOPN, stavy po resuscitaci, po koronárních a cévních mozkových příhodách, stavy po traumatech páteře či po neurochirurgických operacích, vyžadující dlouhodobou intenzivní a ošetřovatelskou péči o základní životní funkce. Řada pacientů na tomto oddělení trpí tzv. apalickým syndromem či prodělali tracheostomii.
Tyto stavy mohou přetrvávat od několika dnů přes měsíce až léta. Pacienti jsou na oddělení přijímáni většinou z oddělení typu intenzivní či resuscitační péče, kde již proběhla stabilizace základních životních funkcí.

Součástí péče jsou:
• umělá výživa
• intenzivní rehabilitace
• speciální techniky bazální stimulace
• možnost specializovaných konziliárních vyšetření (neurologie, psychiatrie)
• spolupráce se sociální pracovnicí

Historie

Oddělení Dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) funguje v královéměstecké nemocnici od roku 2010.

Příslušné žádosti a další doplňující informace

Žádost o přijetí na oddělení DIOP je možno zaslat faxem (325 644 246) nebo poštou, ideálně po předchozí telefonické dohodě
(325 633 196) s vrchní sestrou oddělení.

Počet lůžek

Jedná se o šest lůžek, přičemž každé je vybaveno antidekubitní matrací, odsávačkou a nebulizátorem (inhalátorem).

Vybavení:

Na oddělení je k dispozici ventilátor k umělé plicní ventilaci, EKG, defibrilátor, enterální pumpy, injekční dávkovače a monitory.

Návštěvy

Návštěvy na oddělení DIOP nemají striktně stanovený čas – jejich domluva je vždy individuální v závislosti na aktuálním stavu pacienta. Dle zdravotního stavu pacientům rovněž umožňujeme navštívit na vozíku nebo na lůžku příjemný park v areálu nemocnice. Doprovod zajišťuje zdravotnický personál oddělení nebo příbuzní a této možnosti využívají jak ventilovaní, tak neventilovaní pacienti.

Fotogalerie