Ekonomický úsek

Základní informace

Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomický chod organizace včetně finančnictví, účetnictví a materiálně technického zásobování.
Zajišťuje zpracování všech náležitostí účetní závěrky, předkládá vyúčtování finančních prostředků směrem k orgánům společnosti a příslušnému finančnímu úřadu. Na základě podkladů zpracovává statistické výkazy. Podílí se na sestavování rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.
Dále zajišťuje zpracování veškeré mzdové a personální agendy.