HISTORIE

„Pomáhati ubohému, strastmi sklíčenému bližnímu…“

V roce 1869 s tímto mottem vydali městečtí první podnět ke vzniku nemocnice. Založili finanční fond, ve kterém se mezi léty 1869 a 1894 sešlo 40 000 zlatých z darů občanů. Nemocnice pak byla postavena v roce 1896 a právo veřejnosti získala v roce 1898. Od tohoto data slouží dodnes.

V roce 1928 byla původní budova nemocnice rozšířena o pavilon chirurgický a gynekologicko-porodnický. V roce 1938 vyrostl v areálu nemocnice pavilon pro infekční choroby. Po roce 1948 byl přestavěn na samostatné dětské oddělení. Administrativní a hospodářské budovy přibyly v roce 1964

Mezi lety 1964 a 1998 fungoval v městecké nemocnici interní, chirurgický, dětský a gynekologicko-porodnický primariát. V provozu byly ambulance interní, gastroenterologická, chirurgická, gynekologická a urologická.

V rámci restrukturalizace lůžkového fondu nymburského okresu bylo v roce 1998 zrušeno oddělení gynekologicko-porodnické a dětské.

O historii Městce Králové se lze dočíst ve wikipedii, ale hlavně na stránkách města Městec Králové.