Personální obsazení


Základní charakteristika

Interní oddělení tvoří lůžková a ambulantní část.
Široké spektrum specializovaných interních ambulancí –kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, tyreologie,alergologie a imunologie, nutriční ambulance, geriatrie – pokrývá významnou spádovou oblast. Kromě toho je k dispozici 24hodinová pohotovostní interní ambulance.
Na lůžkách je poskytována diagnostická a léčebná péče ve všech základních interních oborech, včetně konziliárních vyšetření s návazností na příbuzné obory – neurologie, invazivní kardiologie, angiologie, endokrinologická a metabolická péče, TRN, onkologie, rehabilitace atd. Oddělení úzce spolupracuje s oddělením chirurgickým a oddělením následné péče. V rámci nemocnice je stěžejní rovněž spolupráce s mezioborovou jednotkou intenzivní péče MOJIP, jejíž umístění je prostorově navázáno na akutní interní lůžka.

Historie

Interní oddělení patří od počátku mezi základní obory královéměstecké nemocnice, přestože původně spadalo pod společný monoprimariát s chirurgickými obory včetně porodnictví. Osamostatnilo se až po vybudování chirurgického traktu a na svou dobu moderního infekčního a tuberkulózního pavilónu, který byl po válce přeměněn na dětské oddělení. S dočasným omezením provozu v letech 1999/2000 funguje interna nepřetržitě po celou dobu provozu nemocnice.

Počet lůžek

Lůžková část interního oddělení čítá 20 lůžek v komfortních 2- a 4lůžkových pokojích. K dispozici je rovněž nadstandardní jednolůžkový pokoj, kde mohou pacienti navíc využívat televizor,WI-FI, telefon a lednici (cena: 400,- Kč/noc).

Vybavení

ultrazvukový přístroj pro vyšetřování srdce, cév a měkkých tkání
přístroj pro 24hodinové monitorování krevního tlaku
24hodinové monitorování EKG
ergometr – zátěžové EKG
spirometr
EKG přístroje, tonometry, defibrilátor, vybavení pro neodkladnou KPR
endoskopické vybavení pro gastroskopii, kolonoskopii, videoendoskopii a ošetřování hemoroidů

Návštěvy

Návštěvy na lůžkovém oddělení jsou povoleny denně od 13 do 17 hodin a je vítáno, pokud jejich přítomnost nahlásíte na sesterně. Mimo stanovený čas je možno navštívit pacienta pouze po konzultaci s lékařem nebo zdravotní sestrou.
Spojení s pacientem hospitalizovaným na oddělení je možno navázat také telefonicky – 325 633 106.