• vede a ve spolupráci s jednotlivými odděleními aktualizuje dokumentaci k zavedenému systému řízení kvality dle normy ISO 9001
  • vypracovává Program auditů na dané období, následně vytváří Opatření z auditní činnosti a prověřuje přijímání nápravných opatření
  • plánuje šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů, zajišťuje sběr dat a jejich následnou analýzu
  • v souladu s rezortními bezpečnostními cíli Ministerstva zdravotnictví a ve spolupráci s odpověděnými osobami vypracovává a implementuje postupy, které se týkají např. bezpečné identifikace pacientů v nemocnici
  • jednou ročně vytváří Zprávu z přezkoumání systému managementu kvality dle normy ISO 9001

Manažer kvality