Personální obsazeníZákladní charakteristika

Počet lékařů: 2
Počet VŠ: 3
Počet laborantů: 7
Umístění oddělení: suterén budovy C
Obecné informace o oddělení:

Oddělení klinické biochemie a hematologie je rozděleno do pěti úseků:

  • příjem materiálu
  • úsek biochemických analýz
  • úsek hematologie
  • transfuzní úsek (krevní banka)
  • úsek močové analýzy

Provozní doba

Provozní doba: Nepřetržitý provoz
Pracovní režim: Vícesměnný

Odběry krve: 6.30 – 8.30 (nalačno) – odběry krve probíhají ve vchodu vedle jídelny (budova E)

link mapa:

Poskytované služby

– základní biochemická vyšetření
– základní hematologická vyšetření
– základní koagulační vyšetření
– základní serologická vyšetření
– imunologická vyšetření
– imunohematologická vyšetření

Veškerá vyšetření poskytujeme též pro samoplátce – cena vyšetření dle platného sazebníku VZP. Laboratoř je zapojena do systému externí kontroly kvality a na všechna poskytovaná vyšetření má platný certifikát jakosti. Laboratoř získala Osvědčení o akreditaci na základě posouzení splnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 vydané ČIA, o.p.s..

Přístrojové vybavení:

Laboratoř je vybavena moderním analyzátory, které splňují CE shody výrobků od výrobců, kteří jsou držiteli certifikátů jakosti ISO 9001.

Mindray BS480 – automatický analyzátor určený pro in vitro kvantitativní stanovení substrátů, enzymů, elektrolytů a specifických proteinů v séru, plazmě, moči a mozkomíšním moku.
ABL80 vyšetření vnitřního prostředí
ACCESS 2 – imunochemický automatický analyzátor (stanovení hormonů štítné žlázy, stanovení onkomarkerů, stanovení hladiny některých léků)
AIA 600 – imunochemický analyzátor k vyšetření kardiomarkerů, některých onkomarkerů aj.
G7 specifické stanovení glykovaného hemoglobinu HBA1c

SYSMEX XS100i – hematologický analyzátor na vyšetření krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálu
BIOSEN C-line Clinic – automatický analyzátor pro stanovení glukózy ze séra, krve a plazmy. Elektrochemický princip měření, kombinovaný s čipovou technologií. Náběr z prstu, výsledky jsou k dispozici během několika minut. Přesnost stanovení je vynikající – přístroj pracuje s třemi kalibračními módy. Stanovujeme glykemii i pro samoplátce – bez žádanky od lékaře. Klient má výsledek během několika minut.
Pathfast – automatický analyzátor pro stanovení kardiomarkerů, D-dimerů.
ACL 9000 optický koagulační analyzátor
ID SYSTÉM (inkubátor, centrifuga, vyšetření kompatibility krví)
Mikroskopy

Prováděné výkony

Sérum (odběr cca 5 ml srážlivé krve)

Na, K, Ca, Mg, Cl, P, Fe
Fe, Feritin
celková bílkovina, albumin, CRP, ASLO, RF
metabolity močovina, kreatinin, kys. Močová, cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glukóza, AST, ALT, GMT, ALP, CK, CK-MB, LD, amyláza
bilirubin celkový, konjugovaný, novorozenecký
troponin I, myoglobin, NT pro BNP
TSH, T3, T4, fT3, fT4, antiTg, antiTPO
CEA, PSA, fPSA, CA125, CA19-9, CA15-3, feritin, AFP, B12, foláty
digoxin

Moč

odběr cca 10 ml ranní moče
Moč chemicky a sediment, screening drog – ampfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, methadon, morfin, extáze, marihuana, methanphetamin, odpady látek v moči – močovina, kreatinin, kyselina močová, glukóza, celková bílkovina, Na, K, Cl, P, Mg, Ca, amyláza

Vyšetření osmolality v séru a v moči

Parametry acidobazické rovnováhy a krevních plynů

Funkční testy

Clearence kreatininu, orální glukózový toleranční test, vyšetření mikroalbuminu
Koagulační vyšetření (odběr 4,5 ml krve + 0,5ml citrát sodný, zatažení žíly lehké ne déle než 1 min., 5x promíchat, stabilita vzorku po odběru 2 hod.)
APTT – aktivovaný parciání tromboplastinový test, D-dimer, fibrinogen, Quick – protrombinový čas.
Hematologická vyšetření (odběr plná krev s K3EDTA nebo K2EDTA, stabilita 5 hodin)
Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů – nátěr a morfologie, retikulocyty, sedimentace erytrocytů (FW)
Imunohematologická vyšetření (odběr plná krev, sražená či nesražená)
Vyšetření krevní skupiny (AB0, RhD), vyšetření kompatibility transfúzního přípravku, přímý antiglobulinový test (PAT), nepřímý antiglobulnový test (NAT), screening protilátek (u těhotných)

Stolice

okultní krvácení

Vyšetření punktátu a mozkomíšního moku

Vyšetření, která naše laboratoř neprovádí, jsou zajišťována denně kurýrní službou ve smluvní laboratoři SYNLAB Praha, odvoz materiálu v 9,00 hodin.

Laboratoř používá k identifikaci pacientů a jejich testů čárové kódy. Všechny stěžejní přístroje načítají požadavky přímo z primárních zkumavek, výsledky jsou následně zpět načteny do laboratorního informačního systému a po jejich kontrole předány do nemocničního informačního systému.

OKBH je účastníkem externí kontroly kvality (SEKK Pardubice). Vlastníme příslušná osvědčení jakosti.

Vyšetření provádíme na základě požadavků ošetřujících lékařů a vykazujeme je příslušné zdravotní pojišťovně, případně na vlastní žádost klientům za úplatu dle platného sazebníku zdravotních výkonů (např. vyšetření glukózy, cholesterolu, HDL cholesterolu, krevní skupiny aj.). Pro veterinární lékaře jsou vyšetření prováděna za poplatek.