Denní program

6.00 – 8.00      Scházení dětí – volné hry, spontánní pohybové aktivity
8.00 – 8.30      Tělovýchovná chvilka
8.30 – 9.00      Osobní hygiena, svačina
9.00 – 9.30      Spontánní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti
9.30 – 11.30      Pobyt venku
11.30 – 12.10      Osobní hygiena, oběd
12.10 – 14.10      Odpočinek, četba pohádek, relaxace, klidové činnosti
14.10 – 14.40      Osobní hygiena, svačin
14.40 – 16.00      Odpolední zájmové činnosti, volné hry

Náš cíl

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školky je vytvořit MŠ, která bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni každému dítěti pomáhat zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Ve spojitosti s tímto úkolem se bude MŠ snažit navázat oboustrannou spolupráci s rodiči. Tato myšlenka tkví v tom, že se s rodiči budeme pravidelně setkávat nejen při každodenním předávání dětí, ale také při různých společných činnostech a aktivitách jako jsou například tematické projekty, sportovní aktivity a zajímavé výlety. Přivítáme Vaše náměty a nápady.

Při pobytu dětí v MŠ chceme dětem umožnit prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Budeme se dětem snažit v průběhu roku nabídnout širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká, pocítit radost i uspokojení ze svých úspěchů, čímž se naučí budovat si zdravé sebevědomí. Plánujeme také spoluprací se základní školou. Nenásilnou formou v podobě společných aktivit se tak budou připravovat na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy.

Kontakt

Mateřská škola
Městská nemocnice Městec Králové a. s.
Prezidenta Beneše 343
289 03 Městec Králové
IČ: 26495015
DIČ: CZ26495015

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
číslo účtu: 217946008/0600

telefon: 727 868 385
email: skolka@nemmk.cz

registrace v síti škol: IZO
datová schránka:

Provozní doba


Pondělí – pátek: 6.00 – 16.00