Denní program

6:00 – 8:00      Scházení dětí – volné hry, spontánní pohybové aktivity
8:00 – 8:30      Tělovýchovná chvilka
8:30 – 9:00      Osobní hygiena, svačina
9:00 – 9:30      Spontánní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti
9:30 – 11:30      Pobyt venku
11:30 – 12:10      Osobní hygiena, oběd
12:10 – 14:10      Odpočinek, četba pohádek, relaxace, klidové činnosti
14:10 – 14:40      Osobní hygiena, svačin
14:40 – 17:00      Odpolední zájmové činnosti, volné hry

Náš cíl

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školky je vytvořit MŠ, která bude doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni každému dítěti pomáhat zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Ve spojitosti s tímto úkolem se bude MŠ snažit navázat oboustrannou spolupráci s rodiči. Tato myšlenka tkví v tom, že se s rodiči budeme pravidelně setkávat nejen při každodenním předávání dětí, ale také při různých společných činnostech a aktivitách jako jsou například tematické projekty, sportovní aktivity a zajímavé výlety. Přivítáme Vaše náměty a nápady.

Při pobytu dětí v MŠ chceme dětem umožnit prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Budeme se dětem snažit v průběhu roku nabídnout širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká, pocítit radost i uspokojení ze svých úspěchů, čímž se naučí budovat si zdravé sebevědomí. Plánujeme také spoluprací se základní školou. Nenásilnou formou v podobě společných aktivit se tak budou připravovat na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy.

Kontakt

Mateřská škola
Městská nemocnice Městec Králové a. s.
Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové
IČ: 26495015
DIČ: CZ26495015

bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
číslo účtu: 217946008/0600

telefon: 727 868 385
email: skolka@nemmk.cz

registrace v síti škol: IZO
datová schránka:

provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin