OLGA ELIÁŠOVÁ

Vzdělání

2013 – dosud – Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Studijní program: Specializace v pedagogice (Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání)

1992 – 1993 –  Střední pedagogická škola, Praha 6, studijní obor: Učitelství pro MŠ

1990 – 1992 Střední pedagogická škola, Praha 6, studijní obor: Vychovatelství

1985 – 1989 – Gymnázium,  Poděbrady

Další vzdělávání- certifikáty získané v době pedagogické praxe

 • Aplikace klíčových kompetencí pro pedagogy- týmová spolupráce
 • Instruktor lyžování (doškolovací kurz)
 • Současné trendy v metodách a formách práce se žáky
 • Problematika dětských úrazů a možnosti jejich prevence
 • Ekogramotnost učitelů základních a středních škol
 • Školení poučených uživatelů ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení poučených uživatelů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, Informační gramotnost
 • Publikování na internetu
 • Hudba je radost- Podzimní foukání s hrami a tanci až do Vánoc
 • Grafika a digitální fotografie
 • Instruktor lyžování (základní kurz)
 • Rozvoj pohybové tvořivosti žáků
 • Modernizace výuky a nové trendy ve výuce hudební výchovy
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT znalostí a dovedností
 • Test základních ICT znalostí Z v rámci I. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání
 • Hudebně dramatická výchova s prvky muzikoterapie

Olina žije se svou rodinou v Městci Králové, je vdaná a má dceru Kateřinu (24 let) a syna Marka (21 let). Volného času nemá mnoho z důvodu studia. Pokud se nějaký najde, velice ráda ho tráví ve společnosti rodiny nebo svých přátel. Má ráda cestování, sport- hlavně sjezdové lyžování, hudbu- pasivně i aktivně, četbu, kvalitní fimly a v neposlední řadě domácího psího mazlíčka.

JITKA MUŽÍKOVÁ

Vystudovala Střední ekonomickou školu, ukončení v roce 1983 maturitní zkouškou a Vyšší odbornou školu Mills, s.r.o. obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, ukončení maturitní zkouškou v roce 2013. Absolvovala vzdělávací semináře v oblasti předškolní a mimoškolní výchovy.

Od roku 2010 pracuje jako učitelka v mateřské škole. Díky více jak pětileté praxi na této pozici získala schopnosti a zkušenosti v komunikaci s dětmi i dospělými a v organizaci práce s dětmi.

2010 vzdělávací programy: Hry jako pohlazení, Vánoční dílna, Netradiční jóga pro děti, Úspěšnost budoucího školáka

2011 vzdělávací programy: Jak se cvičí písničky a básničky, Písničky, pohyb a hudba

2012 vzdělávací program: S písničkou až na kraj světa

2013 vzdělávací programy: Plánování obsahu vzdělávání v MŠ, Hudebně-výrazové prostředky, Jara a léta, Jak na kooperativní činnost v MŠ, Čertí cvičení v příbězích

2014 vzdělávací programy: Jak získat a udržet autoritu?, Hody, hody, doprovody, Zpíváme jaru a mamince, Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti

 Jitka žije se svou rodinou v Městci Králové, je vdaná a má dva syny, Petra (20 let) a Pavla (15 let).  Volný čas tráví především se svou rodinou, na procházkách se psem, vyjížďkách do přírody na kolech. Ráda si zahraje na klavír nebo flétnu.