Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy prosím přihlašujte a odhlašujte den předem, nejpozději do 12.30 hodin.
První den absence dítěte je možné si přihlášený oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 12.00 do 12.30 hodin.

Výdej stravy

dopolední svačina 8.30 – 9.00
oběd 11.30 – 12.10
odpolední svačina 14.10 – 14.30

Děti mají pití k dispozici celý den. Systém je samoobslužný, nápoje se obměňují (pramenitá voda, ovocné čaje, vitamínové nápoje, ovocné sirupy).

Kalkulace a platba stravného

přesnídávka
oběd (pro žáky s odkladem školní docházky)
svačina

Rodičům bude vystavena faktura za uplynulý měsíc, kterou můžou uhradit bezhotovostním převodem, nebo v hotovosti v pokladně nemocnice.
Prosíme o pozorné vyplnění variabilního symbolu!!!