Personální obsazeníZákladní charakteristika

Oddělení poskytuje intenzivní a resuscitační péči pacientům se selhávajícími životními funkcemi z nejrůznějších příčin, zejména při poruchách srdce a oběhového systému, plic, metabolismu, při otravách nebo infekčních onemocněních, hospitalizováni jsou též pacienti po větších operačních výkonech. Přijímáme nemocné jednak z terénu, jednak z ostatních oddělení naší nemocnice nebo jiných zdravotnických zařízení.

Lékaři pracující na oddělení mají specializační způsobilost v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, většina sester má pomaturitní specializační vzdělání, na oddělení denně dochází fyzioterapeut. Spolupracujeme též s renomovanými pražskými klinikami.

Počet lůžek a vybavení

Oddělení má 4 polohovatelná lůžka oddělená textilními zástěnami, k dispozici máme 1 mobilní aktivní antidekubitální matraci. Každé lůžko je vybaveno monitorem vitálních parametrů, u jednoho z monitorů je možnost invazivní monitorace krevního tlaku. Údaje z jednotlivých monitorů jsou přenášeny na centrální obrazovku v pracovně sester. Součástí vybavení oddělení je přístroj pro umělou plicní ventilaci, defibrilátor a externí kardiostimulátor. Pro lepší komfort pacientů je instalována velká LED televize a bezplatné Wi-Fi připojení.

Návštěvy

Návštěvní hodiny jsou denně od 13 do 17 hodin, po dohodě i v jiných hodinách.

Naše motto

Nemoc je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař přímo zakázal…

… Na našem oddělení uděláme vše pro to, aby vám zase začalo chutnat.

Náš tým

MOJIP_fotka tymu