Nutriční ambulance

Nutriční ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou podvýživy, indikací a preskripcí domácí enterální výživy formou popíjení (tzv. sipping) anebo aplikací dogastrostomie (tzv. PEG), event. do nazogastrické sondy, Nabízíme rozbor potíží, dietních zvyklostí, rad a předpisů umělé výživy.

Personál

Lékař: MUDr. Maroš Jágerský, MUDr. Zdena Zbytková

Sestra: Petra Viragová

Kontakt: 325 633 184

Ordinační hodiny

!!! Přijímáme pouze objednané pacienty !!!
St 10.30 – 12.30

geriatrická ambulance
nutriční ambulance