Personální obsazení

  Základní charakteristika

  Městská nemocnice Městec Králové a. s. (dále jen MNMK a. s.) poskytuje pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízené ústavní péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

  Cíl

  Cílem pobytu je na přechodnou dobu nahradit domácí péči osobám, o které běžně pečují jejich rodiny nebo jejich blízcí. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

  Poslání

  MNMK a.s. se snaží podpořit uživatele v prožití příjemného života ve stáří a důstojně nahradit jejich běžné domácí prostředí, ve kterém nemohou s ohledem na svůj věk a zdravotní stav dále žít, formou PZSS, které jim poskytuje dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb.

  Poskytujeme pobytové, sociální a ošetřovatelské služby především seniorům, kteří se nemohou vrátit o svého přirozeného prostředí.

  Sociální služba ve zdravotnickém zařízení ústavní péče je poskytována na základě oboustranně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby

  Nejpozději v den nástupu Vám sociální pracovnice vystaví Smlouvu o poskytování sociálních služeb. Neváhejte požádat o vysvětlení, pokud byste něčemu nerozuměli nebo chtěli vyjádřit své potřeby a přání. Telefon na sociální pracovnici: 724 865 495

  Úhrada

  je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.

  Klient hradí:
  1. poskytnutí ubytování
  2. zajištění stravy
  3. V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

  Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme:
  – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  – pomoc při osobní hygieně
  – pomoc při podávání stravy
  – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  – aktivizační činnosti
  – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

  Kdy nelze naše služby využít

  Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v případě:
  – akutního infekčního onemocnění klienta
  – zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
  – chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  – pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

  Převozy sanitou

  Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny:

  • převozy na ošetření a vyšetření do smluvního zdravotnického zařízení
  • převozy k hospitalizaci do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou péči poskytnout
  • převozy sanitkou Rychlé zdravotnické pomoci v případě akutní a neodkladné péče

  Důchod

  Je možné zařídit do MNMK a.s. Prez. Beneše 343, Městec Králové 289 03, po podpisu smlouvy o správě finančních prostředků.
  Možné je též uložení důchodu na poště (nejdéle 3 měsíce). Příjemcem důchodu je oprávněný (tj. komu důchod náleží), zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce.

  Na pobytové sociální lůžko si, prosím, vezměte s sebou:

  občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
  zdravotnické potřeby – potřeby, které běžně ke svému ošetření používáte
  denní i noční oblečení a osobní prádlo
  domácí oděv, svetr, trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan, ručníky a domácí pevnou protiskluzovou obuv
  hygienické potřeby, které používáte doma
  běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky
  kapesné – ve výši 500 – 1.000 Kč, doporučujeme uložit v pokladně.
  pro doplnění pitného režimu balené nápoje, na oddělení je k dispozici čaj

  Návštěvy

  Prosíme návštěvy, aby se při příchodu vždy hlásily v pracovně sester.

  Informace

  V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se můžete obrátit na sociální pracovnici Bc. Lenku Rosůlkovou, tel.: 724 865 495 sociální pracovnice