Personální obsazení

Základní charakteristika

Městská nemocnice Městec Králové a. s. (dále jen MNMK a. s.) poskytuje pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízené ústavní péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Cíl

Cílem pobytu je na přechodnou dobu nahradit domácí péči osobám, o které běžně pečují jejich rodiny nebo jejich blízcí. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Poslání

MNMK a.s. se snaží podpořit uživatele v prožití příjemného života ve stáří a důstojně nahradit jejich běžné domácí prostředí, ve kterém nemohou s ohledem na svůj věk a zdravotní stav dále žít, formou PZSS, které jim poskytuje dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb.

Poskytujeme pobytové, sociální a ošetřovatelské služby především seniorům, kteří se nemohou vrátit o svého přirozeného prostředí.

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení ústavní péče je poskytována na základě oboustranně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby

Nejpozději v den nástupu Vám sociální pracovnice vystaví Smlouvu o poskytování sociálních služeb. Neváhejte požádat o vysvětlení, pokud byste něčemu nerozuměli nebo chtěli vyjádřit své potřeby a přání. Telefon na sociální pracovnici: 724 865 495

Úhrada

je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.

Klient hradí:
1. poskytnutí ubytování
2. zajištění stravy
3. V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– pomoc při podávání stravy
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– aktivizační činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

Kdy nelze naše služby využít

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v případě:
– akutního infekčního onemocnění klienta
– zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
– chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
– pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

Převozy sanitou

Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny:

• převozy na ošetření a vyšetření do smluvního zdravotnického zařízení
• převozy k hospitalizaci do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou péči poskytnout
• převozy sanitkou Rychlé zdravotnické pomoci v případě akutní a neodkladné péče

Důchod

Je možné zařídit do MNMK a.s. Prez. Beneše 343, Městec Králové 289 03, po podpisu smlouvy o správě finančních prostředků.
Možné je též uložení důchodu na poště (nejdéle 3 měsíce). Příjemcem důchodu je oprávněný (tj. komu důchod náleží), zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce.

Na pobytové sociální lůžko si, prosím, vezměte s sebou:

občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
zdravotnické potřeby – potřeby, které běžně ke svému ošetření používáte
denní i noční oblečení a osobní prádlo
domácí oděv, svetr, trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan, ručníky a domácí pevnou protiskluzovou obuv
hygienické potřeby, které používáte doma
běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky
kapesné – ve výši 500 – 1.000 Kč, doporučujeme uložit v pokladně.
pro doplnění pitného režimu balené nápoje, na oddělení je k dispozici čaj

Návštěvy

Prosíme návštěvy, aby se při příchodu vždy hlásily v pracovně sester.

Informace

V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se můžete obrátit na sociální pracovnici Bc. Lenku Rosůlkovou, tel.: 724 865 495 sociální pracovnice