PROJEKT DIAGNOSTIKA NOVÉHO TISÍCILETÍ PRO ŠETRNĚJŠÍ PÉČI O PACIENTA

Údaje o projektu:
Název projektu:
„Diagnostika nového tisíciletí pro šetrnější péči o pacienty“
Projekt byl financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy
v prioritní ose 3, oblasti podpory 3.2 v rámci výzvy č.14

Celkové výdaje 13 383 000 Kč
Výše dotace 12 379 000 Kč

Jedná se o plně digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj. Rentgenový obraz je elektronicky snímán a zpracováván počítačem. Není tedy klasicky snímán na filmový materiál. Obraz je ukládán do elektronické dokumentace pacienta a je možné jej okamžitě zobrazovat na kterémkoli pracovišti nemocnice. Při zachování protokolu o bezpečné přenosu soukromých dat je možné snímky a videozáznamy vyšetření posílat ke konzultaci na jiná pracoviště.
Největší výhodou je nízká dávka záření, což ocení pacienti, ale i personál radiodiagnostického oddělení. Digitální záznam dovoluje přesnější popis snímku a jeho bezprostřední hodnocení.