Vedoucí úseku ZT a ZZ

Základní informace

Charakteristika pracoviště

  • evidence zdravotnických prostředků nemocnice – zajišťování PBTK, servisu, oprav a výpůjček
  • obnova zdravotnické techniky a vyřazení nevyhovujících zdrav. přístrojů
  • nákup investičních i neinvestičních zdravotnických prostředků, vč. nákupu spotřebních zdravotnických materiálů
  • zdravotnické pomůcky jsou dostupné ve skladu zdravotnického materiálu (SZM), odkud probíhá distribuce na jednotlivá oddělení
  • dále SZM zásobuje úklidovými prostředky, kancelářskými potřebami, prádlem a tiskopisy

 

 

Vedoucí SZM – Jitka Popková

tel.: 325 633 167

email: popkovaj@nemmk.cz