Úsek hlavní sestry

Úsek ošetřovatelské péče

Hlavní sestra zajišťuje odbornou úroveň, kontinuitu a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče prostřednictvím metodického vedení podřízených pracovníků.  Spolupracuje s vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť a podporuje spolupráci v rámci multidisciplinárních týmů.

Ve spolupráci s personálním úsekem zajišťuje odpovídající personální zajištění pracovišť. Vede pohovory s uchazeči a hodnotí adaptační proces u nových zaměstnanců. Do úseku hlavní sestry jsou vedle ošetřovatelského personálu zařazeni i fyzioterapeuti, laboranti OKBH, rdg asistenti a sociální pracovnice.

Zajišťuje specializační vzdělávání v klinických oborech a certifikované kurzy pro vybrané nelékařské zdravotnické pracovníky. Organizuje vzdělávací akce pro nelékařské zdravotnické pracovníky pořádané v nemocnici.

Zpracovává Pracovní ošetřovatelské postupy a další dokumenty s cílem zajistit jednotný postup při poskytování ošetřovatelské péče v souladu s platnou legislativou a odbornými doporučeními. Vyhodnocuje určené indikátory kvality a podílí se na stanovování nápravných a preventivních opatření. Aktivně se podílí na interních auditech.