Sociální pracovnice Vám pomůže  vyřešit a zařídit vše, co se týká sociální a finanční stránky v době hospitalizace a po ní – např. pečovatelská služba, domov pro seniory, důchody, placení složenek, žádosti o příspěvek na péči, různé sociální podpory apod.

 

Hana Valentová, DiS.

telefonní spojení: 325 633 128, 725 252 325

e-mail: valentova@nemmk.cz

K dispozici pro oddělení: ONP I., ONP II., ONP IV., DIOP, chirurgické oddělení

 

 

Táborská Lucie, Dis.

telefonní spojení: 325 633 137,  727 966 837

e-mail: taborska@nemmk.cz

K dispozici pro oddělení: ONP III., ONP V., MOJIP, NIP, interní oddělení