Sociální pracovnice Vám pomůže  vyřešit a zařídit vše, co se týká sociální a finanční stránky v době hospitalizace a po ní – např. pečovatelská služba, domov pro seniory, důchody, placení složenek, žádosti o příspěvek na péči, různé sociální podpory apod.

Bc. Lenka Rosůlková

telefonní spojení: 325 633 137, 724 865 495

e-mail: rosulkova@nemmk.cz

K dispozici pro oddělení:
MOJIP
Interní oddělení
ONP III.

 

Hana Valentová, DiS.

telefonní spojení: 325 633 128, 725 252 325

e-mail: valentova@nemmk.cz

K dispozici pro oddělení:
ONP II.
ONP IV.

 

Táborská Lucie, Dis.

telefonní spojení: 325 633 137,  727 966 837

e-mail: taborska@nemmk.cz

K dispozici pro oddělení:
NIP
DIOP
ONP V.