Městská nemocnice Městec Králové a. s.

 

poptává

 

zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu SO 03 (rekonstrukce oddělení DIOP a vestavba výtahu) a objektu SO 05 (vestavba výtahu) ve stupni zpracování dokumentace pro provádění stavby.

 

 Obsah:

– projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby,

– položkový rozpočet, výkaz výměr,

– vše v tištěné podobě (3 ks) a elektronické podobě,

– projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a získání jejich stanovisek.

 

Předpokládaný odhad investičních nákladů je 10 000 000,- Kč.

 

Předpokládaný termín zpracování projektové dokumentace:

– do 8 týdnů od výběru dodavatele.

 

Zadavatel:

Městská nemocnice Městec Králové a. s.

Prezidenta Beneše 343

289 03 Městec Králové

IČ: 26495015

zastoupený: MUDr. Otakarem Marešem, místopředsedou představenstva

email: mares@nemmk.cz

kontaktní osoba: Martin Myška, vedoucí správy budov, email: myska@nemmk.cz

 

Nabídky zasílejte panu Myškovi do 30. 9. 2016.